Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

0

"Ε" Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τους της οδηγίας 2002/92/ΕΚ που αφορά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η οδηγία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να είχε ενσωματωθεί από όλα τα κράτη μέλη έως τις 15 Ιανουαρίου 2005. Η Γερμανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η Γαλλία, η Μάλτα και η Ισπανία κοινοποίησαν ορισμένα εθνικά μέτρα, αλλά επισήμαναν ότι απαιτείται η θέσπιση περαιτέρω εθνικής νομοθεσίας …..