Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

0

"Ε" Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τους της οδηγίας 2002/92/ΕΚ που αφορά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η οδηγία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να είχε ενσωματωθεί από όλα τα κράτη μέλη έως τις 15 Ιανουαρίου 2005 …..