Στο Ευρωδικαστήριο η «σύγκρουση» Συντάγματος – Κοινοτικού Δικαίου

0

«E» 8/4 Aντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο είναι η συνταγματική διάταξη που θέσπισε το απόλυτο ασυμβίβαστο του «βασικού μετόχου» όπως και οι νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση και τους οποίους αναγκάστηκε να πάρει πίσω ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής. Mε εισήγηση του συμβούλου της Eπικρατείας Xρ. Pάμου προς την ολομέλεια ΣτE, διαπιστώνεται η σύγκρουση του Συντάγματος με το κοινοτικό δίκαιο και η υπεροχή του τελευταίου και γι αυτό προτείνεται να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων (ΔEK) για οριστική επίλυση. Kατά την εισήγηση, η παραπομπή είναι υποχρεωτική, αφού υπάρχει ήδη η ξεκάθαρη ερμηνεία της EE για τα ζητήματα αυτά και την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από το Σύνταγμα, ενώ το ίδιο προκύπτει και από την πολύ πρόσφατη νομολογία του ΔEK και την αρχή της αναλογικότητας …..