Στο Ευρωδικαστήριο, ο διαγωνισμός

0

Με αφορμή ακόμη ένα διαγωνισμό της ΔΕΗ, η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για τον διαγωνισμό εγκατάστασης 2 ατμοστροβιλικών μονάδων στον σταθμό Αθερινόλακκου Κρήτης, ισχύος 45 μεγαβάτ ο καθένας, που ετοιμάστηκε από τη διοίκηση Νέζη …..