Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για την Ολυμπιακή

0

Κ. Καλλεργης Στο τέλος του δρόμου για την Ολυμπιακή Αεροπορία, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαιτώντας την επιστροφή στο δημόσιο ταμείο 540 εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία, παρανόμως κατά τις Βρυξέλλες, ευεργετήθηκε η εταιρεία από το κράτος, μόνο την περίοδο 2002 – 2004. Τα κονδύλια αυτά αφορούν κυρίως τη συνεχή φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή της εταιρείας σε όλο αυτό το διάστημα καθώς και ποικίλες άλλες πλάγιες ενισχύσεις από την υπερεκτίμηση του ενεργητικού της ώστε να «φουσκώσουν» οι ενισχύσεις που δόθηκαν κατά τη δημιουργία των Ολυμπιακών Αερογραμμών, μέχρι την ανάληψη από το Δημόσιο μέρους των μισθωμάτων για τα αεροσκάφη …..