Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα απευθυνθεί η Ε.Ε. για την ACTA

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βεβαιωθεί ότι η Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης (ACTA) δεν παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα.

«Σκοπεύουμε να απευθυνθούμε στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης για να μάθουμε αν η ACTA είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασύμβατη με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ελευθερία της έκφρασης, της πληροφόρησης ή της προστασίας των δεδομένων», δήλωσε