Στο ευρωσκαμνί για ταχογράφους

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράλειψη ορθής εισαγωγής του συστήματος ψηφιακού ταχογράφου. Κατά την Επιτροπή, ο απαραβίαστος αυτός εξοπλισμός καταγραφής είναι ουσιαστικής σημασίας για να είναι βέβαιον ότι όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί και επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, τηρούν τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες οδηγοί αναπαύονται και δεν υποβάλλονται σε υπέρμετρες ώρες οδήγησης, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες εργασίας τους και την οδική ασφάλεια για όλους …..