Στο Eυρωδικαστήριο για την Oλυμπιακή

0

Σε νέο κύκλο κρίσης έχει εισέλθει η Ολυμπιακή για την οποία όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά με συνέπεια κάθε ενδεχόμενη λύση να δυναμιτίζεται εάν δεν διευθετηθούν οι εκκρεμότητες της εταιρείας τόσο με την Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και με το Ελληνικό Δημόσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να στραφεί στις 12 Οκτωβρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αίτημα την επιβολή προστίμου για τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις της περιόδου 1998-2002, υπόθεση για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί τον Μάιο του 2005. Πρόκειται για παράνομες ενισχύσεις ύψους 161 εκατ. ευρώ και για τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχουν ανακτηθεί από την εταιρεία. Προσφεύγει εκ νέου με σκοπό την επιβολή προστίμου στη χώρα για μη συμμόρφωση με καταδικαστική απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου …..