Στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο για το μητρώο ασφαλειών

0

Κ. Καλλεργης Στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει την Ελλάδα, μεταξύ αρκετών άλλων κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω σημαντικής καθυστέρησης στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγίας περί της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η οποία καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία μητρώου διαμεσολαβητών ή μεσιτών ασφαλειών …..