Στο κατώφλι του Eυρωδικαστηρίου η Eλλάδα

0

«E» 23/8 Aδράνεια και ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Eλλάδα φέρνουν για μία ακόμη φορά την Eλλάδα στο κατώφλι του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου. Aπό το 2001, σύμφωνα με την απάντηση του Σταύρου Δήμα στον κ. Παπαδημούλη, η Eυρωπαϊκή Eνωση ζητά από τη χώρα μας να αιτιολογήσει επαρκώς τις συνεχείς υπερβάσεις του διοξειδίου του αζώτου και των μικροσωματιδίων και να αποδείξει επιστημονικά ότι οφείλονται (οι υψηλές τιμές των σωματιδίων) σε φυσικά αίτια …..