Στο μικροσκόπιο ξένων ειδικών το ασφαλιστικό

0

Ξεκινά η μελέτη για το ασφαλιστικό, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Σύμφωνα με τις πρώτες σκέψεις που διατυπώθηκαν κατά τη χθεσινή, πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Eπιτροπής, θα αξιοποιηθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία των επιστημόνων της ΔOE για την κατάρτιση της αναλογιστικής μελέτης, η οποία πρέπει να δώσει ακριβή εικόνα για τις αντοχές του συνταξιοδοτικού συστήματος και τις πιθανές αλλαγές σε αυτό …..