Στο ράφι 300.000 δίκες

0

«E» 26/2 PEΠOPTAZ: AΛEΞANΔPOΣ AYΛΩNITHΣ Eνα απίστευτο «έμφραγμα» 300.000 υποθέσεων, που πρέπει να προσδιοριστούν για να δικαστούν στα διοικητικά δικαστήρια, αποκάλυψε η γενική συνέλευση των διοικητικών δικαστών, δείχνοντας πόσο ανυπεράσπιστος είναι ο πολίτης απέναντι στις παρανομίες του Δημοσίου, με τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης, που εσκεμμένα συντηρεί αυτό το καθεστώς αρνησιδικίας …..