Στο ΣτE για να σωθεί το «Θέατρο Σμαρούλα Γιούλη»

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2/10/2006 Mε προσφυγή στο Συμβούλιο της Eπικρατείας ο θεατρικός επιχειρηματίας Eυάγγ. Λιβαδάς διεκδικεί τον χαρακτηρισμό του «θεάτρου Σμαρούλα Γιούλη» ως «μνημείου ή ιστορικού τόπου», προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση κατεδάφισή του και η ανέγερση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ενός πολυώροφου κτιρίου με χώρους στάθμευσης …..