Στο ΣτΕ οι πειθαρχικές των δικηγόρων

0

Στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι των διοικητικών δικαστηρίων υπόκεινται οι πειθαρχικές αποφάσεις των δικηγόρων. Ανατρέποντας τη νομολογία, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές η διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων (ν.3026/1954) που δεν επιτρέπει την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεων στο ΣτΕ κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων που επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές σε βάρος των δικηγόρων …..