Στο ΣτΕ μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά της σύστασης του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου»

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν 2.087 μέτοχοι τού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος (Τ.Τ.Ε.) και ζητούν να κριθεί παράνομη η ανάκληση άδειας λειτουργίας τού Τ.Τ.Ε. και να ακυρωθούν ως παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού Ιδρύματος, με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ», τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας και τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τού πιστωτικού ιδρύματος.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι που έχουν στην κατο