Στο ΣτΕ ο νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 26/6/2007 Στα δικαστήρια θα κριθεί ο νόμος-πλαίσιο για τη λειτουργία των ΑΕΙ, καθώς η συνδικαλιστική ηγεσία των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της πρώτης υπουργικής απόφασης που αφορά στη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ …..