Στο ΣτΕ ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των φαρμάκων

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, θεωρώντας ότι είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η από 14.6.2013 απόφαση του υπουργού Υγείας για την τιμολόγηση των φαρμάκων.

Στην προσφυγή του ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι «η αγορανομικά καθοριζόμενη ανώτατη τιμή πώλησης φαρμάκου όχι μόνο δεν μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής ή εμπορίας ορθολογικώς οργανωμένης επιχειρήσεως στον κλάδο αυτό παρ