Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι δύο πρώτοι Έλληνες ομολογιούχοι κατά του PSI

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε την Παρασκευή η πρώτη προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) δύο ομολογιούχων του ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητούν να κριθεί η συνταγματικότητα και η νομιμότητα των κυβερνητικών πράξεων, με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI και για τους Έλληνες ομολογιούχους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι ομολογιούχοι επισημαίνουν ότι παραβιάζονται διατάξεις του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων