Στο ΣτΕ προσφυγή εργαζόμενου της ΕΡΤ

0

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η κατάργηση της ΕΡΤ, ζητεί εργαζόμενος ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο εργαζόμενος προσέφυγε και με την ιδιότητα του τηλεθεατή, ακροατή των ραδιοφωνικών σταθμών της, του φορολογούμενου, του υπόχρεου καταβολής ειδικής εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ, καθώς και με την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ο οποίος έχει έννομο συμφέρον για τη συνέχιση της λειτουργίας της ΕΡΤ.