Στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για τους πίνακες της εφεδρείας

0

Από τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κωνσταντίνο Ρόβλια κατατέθηκε στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.).

Σύμφωνα με το διάταγμα το προσωπικό που…