Στο στόχαστρο της Ε.Ε. τα βίαια video games και η επιρροή τους στα παιδιά

0

ΔΡΕΣΔΗ Τρόπους για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διάθεσης βίαιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα παιδιά προτίθενται να αναζητήσουν οι υπουργοί Δικαιοσύνης της Ε.Ε. εν μέσω ανησυχίας για την επιρροή των προϊόντων αυτών στη συμπεριφορά των νέων. Οι υπουργοί συμφώνησαν, συγκεκριμένα, να συγκρίνουν τη σχετική νομοθεσία των χωρών-μελών, με στόχο να εντοπίσουν τα πιο πρακτικά και αποτελεσματικά μέτρα ώστε να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των παιδιών σε βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια …..