Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ερωτική σχέση στρατιωτικού

0

ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ των στρατιωτικών, στην οποία περιλαμβάνεται και η σύναψη ερωτικών σχέσεων, προστατεύεται από το Σύνταγμα και δεν ελέγχεται πειθαρχικά από διοικητικές αρχές, εκτός αν το έτερον ήμισυ είναι σύζυγος συναδέλφου. Η άποψη αυτή ανήκει στην πλειοψηφία των δικαστών τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκλήθησαν να κρίνουν την απόταξη στρατιωτικού για «απρεπή διαγωγή κατ’ επανάληψη επιδειχθείσα». Ο εν λόγω αντισυνταγματάρχης αποτάχθηκε επειδή διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο συναδέλφου και κουμπάρου του. Παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Εφετείο τον δικαίωσε κρίνοντας μη νόμιμη την απόταξή του, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσέφυγε στο ΣτΕ εμμένοντας στην περί απόταξης απόφασή του …..