Στοπ ΣτΕ στο λιμάνι φόρτωσης της Χαλυβουργίας Ελλάδος

0

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2687/2010 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η από 25.5.2007 απόφαση των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας κατά το σκέλος που επέτρεπε την κατασκευή…