Σύμπραξη της κινεζικής Yingke Law Firm με ελληνικό όμιλο

0

Στρατηγική συνεργασία με ελληνική δικηγορική εταιρεία, με αντικείμενο τη νομική υποστήριξη επενδύσεων και συναλλαγών μεταξύ Κίνας, Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνήψε ο μεγαλύτερος κινεζικός νομικός όμιλος Yingke Law Firm.