Συλλογικές αγωγές για αποκατάσταση ζημιών

0

«E» 31/5 Θα δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών και οι ποινές που επιβάλλονται, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στις ενώσεις καταναλωτών να ασκούν συλλογική αγωγή πέραν των ήδη προβλεπομένων και για αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από παράνομη συμπεριφορά των προμηθευτών …..