Σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία η εξαίρεση ΔΕΗ από διαγωνισμούς

0

Συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο είναι η απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει τη ΔΕΗ από τους διαγωνισμούς για νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, υποστηρίζει ο αρμόδιος επίτροπος Αντρις Πίλμπαγκς. Ο κ. Πίλμπαγκς απάντησε στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημ. Παπαδημούλη, ο οποίος ρωτούσε κατά πόσο είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία οι ρυθμίσεις του νόμου 3175/2003 και ιδιαίτερα το άρθρο 23 παρ. 12 που απαγορεύει τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στις διαδικασίες διαγωνισμών για την κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μέχρι την 1/7/2007 …..