Συμφωνία στη Δανία για συνταξιοδότηση σε ηλικία 67 ετών

0

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Σε μια ιστορική για τα δεδομένα της Δανίας συμφωνία, που προβλέπει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά και τη μείωση του ποσού των συντάξεων, κατέληξαν χθες η κυβέρνηση και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, έπειτα από ένα ασυνήθιστα σύντομο χρονικό διάστημα διαβουλεύσεων. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη σταδιακά μέχρι το 2027 τόσο για τις κανονικές συντάξεις όσο και για τις λεγόμενες κοινωνικές συντάξεις, τις οποίες χορηγεί το δανικό κράτος σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ποτέ εργασθεί. Παράλληλα, προβλέπει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για τις πρόωρες συντάξεις από τα 60 στα 62 έτη σταδιακά μέχρι το 2021, ενώ σε ό,τι αφορά το ύψος των συντάξεων συμφωνήθηκε η μείωσή τους αλλά σε ποσοστό που, προς το παρόν, παραμένει αδιευκρίνιστο …..