Σύμφωνο για τις οικιακές βοηθούς από την ILO

0

Οι 183 χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) υιοθέτησαν σήμερα ένα ιστορικό Σύμφωνο για τους/τις οικιακούς βοηθούς με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που εντάσσονται στην παραοικονομία.
Το κείμενο του Συμφώνου, το οποίο συζητήθηκε από την αρχή της 100ης Συνόδου της ILO και έγινε δεκτό με χειροκροτήματα, υιοθετήθηκε με 396 ψήφους υπέρ έναντι 16 κατά, ενώ κατεγράφησαν 63 αποχές από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των ερ