ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ – Κρίνονται οι δικαστικές αποφάσεις

0

ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ η αγωνία των συμβασιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εν όψει της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την οποία θα κριθεί τελικά αν οι δικαστικές αποφάσεις που τους έχουν δικαιώσει είναι δεσμευτικές ή όχι. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια λόγω του μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς με πρακτικό Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίθηκε η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων όσων συμβασιούχων έχουν στα χέρια τους δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες χαρακτηρίζονται οι συμβάσεις εργασίας τους ως αορίστου χρόνου …..