Συνδικαλισμός χωρίς περιορισμούς για τους εξωτερικούς φρουρούς φυλακών

0

Εκτός Συντάγματος κρίθηκε διάταξη προεδρικού διατάγματος που απαγορεύει στους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών να έχουν συνδικαλιστική δραστηριότητα. Το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επεξεργάστηκε προεδρικό διάταγμα για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικών φρουρών των φυλακών, αποφάνθηκε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η ρύθμιση, που θέτει ως κριτήριο για την προαγωγή τους την έλλειψη συνδικαλιστικής δράσης …..