Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων

0

Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους σε Κόρινθο, Ναύπολιο, Τρίπολη…