Συνήγορος του Πολίτης: Σημαντικά εμπόδια στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

0

Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση…