Συνταγματολόγοι από τη μια, ποινικολόγοι από την άλλη

0

Δύο τάσεις επικρατούν στον επιστημονικό νομικό κόσμο σε σχέση με τη χρήση παράνομων αποδεικτικών μέσων (υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, λήψη κρυφής κάμερας κ.ά.) …..