Συνταξιούχοι ΙΚΑ: Οικογενειακό επίδομα μόνο στον έναν σύζυγο

0

Τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας Συνταγματική είναι η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος μόνον στον έναν από τους δυο συζύγους συνταξιούχους του ΙΚΑ έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επαναλαμβάνοντας παλαιότερη απόφασή του. Σύμφωνα με το Α’ τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, είναι σύμφωνη με τη συνταγματική αρχή της ισότητας η διάταξη του αναγκαστικού νόμου 1846/1951 που προβλέπει τη μη καταβολή της προσαύξησης του οικογενειακού επιδόματος (10%) όταν ο σύζυγος του συνταξιούχου εργάζεται ή είναι συνταξιούχος του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κρίθηκε επίσης, κατά πλειοψηφία, ότι η επίμαχη διάταξη δεν παραβιάζει και το άρθρο 21 του Συντάγματος για την προστασία της οικογένειας. Ανάλογη απόφαση είχε εκδώσει και το 1998 η επταμελής σύνθεση του Α’ τμήματος του ΣτΕ …..