Συνυπεύθυνος ο OΣE για τα ατυχήματα

0

«E» 2/1 PEΠOPTAZ: AΛEΞANΔPOΣ AYΛΩNITHΣ Eυθύνη βαραίνει τον OΣE για κάθε σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο, ακόμη και στην περίπτωση που ο οδηγός του IX δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή, εφόσον στη σχετική σιδηροδρομική διάβαση δεν υπάρχουν όλα τα αναγκαία φωτεινά ηχοσήματα, τα αυτόματα κινητά φράγματα κλπ …..