Σύσταση νομοπαρασκευαστικών επιτροπών

0

Με αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρη Καστανίδη συγκροτήθηκαν δυο νομοπαρασκευαστικές επιτροπές με έργο την επεξεργασία σχεδίων νόμων για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση στην απονομή της ποινικής και της διοικητικής δικαιοσύνης…