Συστήνεται Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2007 Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση ανεξάρτητης Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας, υπέγραψε ο Yπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης …..