Συστράτευση των ευρωπαϊκών δικαστικών ενώσεων κατά των μνημονιακών πολιτικών

0

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα ηγηθεί κοινής προσπάθειας των δικαστικών Ενώσεων των άλλων κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εμπλέκονται με κάθε τρόπο «σε μνημονιακές πολιτικές» και συγκεκριμένα αυτών της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κύπρου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή στάση απέναντι στα προβλήματα εφαρμογής αυτών των πολιτικών (είτε αφορούν σε οικονομικά είτε σε θεσμικά ζητήματα).

Με την κοινή αυτή στάση, οι δικαστικές ενώσεις θα επιδιώξουν τη λήψη συγκε