Τα δάση, τα αυθαίρετα και το περιβάλλον

0

Επιβεβλημένη για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας θεωρεί ο Συνήγορος του Πολίτη την άμεση κατάρτιση δασολογίου και δασικών χαρτών. Η διαδικασία των πράξεων χαρακτηρισμού που επιλύει προσωρινά τις δασικές αμφισβητήσεις, δημιουργεί έντονη ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες, ενώ παράλληλα δεν διασφαλίζει την περιουσία του Δημοσίου. Το 20,54 % των αναφορών που διερεύνησε ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής (βοηθός κ. Χρυσή Χατζή) έχει ως άξονα περιβαλλοντικά θέματα, όπως αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, έλλειψη πρασίνου, κυκλοφοριακό πρόβλημα, διαχείριση αποβλήτων, ποιότητα της ατμόσφαιρας και του πόσιμου νερού …..