Τα διαφορετικά ασφάλιστρα λόγω φύλου είναι ασύμβατη διάκριση λέει η Κομισιόν

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να βοηθήσει τον ασφαλιστικό κλάδο να εφαρμόσει τιμολόγηση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία τα διαφορετικά ασφάλιστρα αυτοκινήτου για άνδρες και γυναίκες στο Βέλγιο συνιστούν διάκριση ασύμβατη προς την νομοθεσία της ΕΕ.

Στην απόφασή του στη υπόθεση Test-Achats της 1ης Μαρτίου 2011, το Δικαστήριο όρισε ότι οι ασφαλιστές, το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2012…