Τα πεθερικά δεν δικαιούνται αποζημίωση ψυχικής οδύνης μετά από θάνατο σε τροχαίο

0

Εξαίρει ο Αρειος Πάγος την πεθερά και τον πεθερό από τα στενά συγγενικά πρόσωπα που δικαιούνται να πάρουν αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης, σε περίπτωση θανάτου από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τους δικαστές, στην έννοια του όρου «οικογένεια του θύματος» περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενά συνδεόμενοι συγγενείς του προσώπου που σκοτώθηκε, οι οποίοι δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και για την ανακούφιση του ηθικού πόνου τους, προέβλεψε ο νομοθέτης ότι πρέπει να πάρουν αποζημίωση, ανεξάρτητα αν συζούσαν ή διέμεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων αυτών, δεν περιλαμβάνονται ο πεθερός και η πεθερά αλλά και ο σύζυγος και τα παιδιά της αδελφής του θύματος, ακόμη κι αν είναι οι μοναδικοί συγγενείς του …..