Τακτική ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων σε γραφεία

0

Ένα τρίτο των εργαζομένων σε γραφεία στην Ευρώπη (35%) ανταλλάσσουν τακτικά εμπιστευτικές πληροφορίες για την επιχείρηση με συναδέλφους και ένα τέταρτο αποκαλύπτουν πληροφορίες ιδιωτικής φύσεως που αφορούν άλλους συναδέλφους, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν «έναν ανησυχητικό συσχετισμό ανάμεσα στους εργαζομένους που έχουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες και την τάση να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ συναδέλφων», υπογράμμισε ο Μαρκ