ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ αυτεπαγγέλτως οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες, αν δεν σκαλώσουν…

0

Αλλα 6 πιστοποιητικά στον «αυτόματο πιλότο» Εξι πιστοποιητικά ευρείας χρήσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, υποχρεούνται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως από την 1η Ιανουαρίου 2007 οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς καν εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου πολίτη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων και τα αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικής πράξης γέννησης γάμου και θανάτου. Με τα εν λόγω έξι δικαιολογητικά ο αριθμός των πιστοποιητικών που η δημόσια διοίκηση υποχρεούται να αναζητεί ενδοϋπηρεσιακά, χωρίς να τα προσκομίζει ο πολίτης, ανέρχεται στα 208 …..