Θεός διά νόμου ο Δίας

0

Με δικαστική απόφαση το Δωδεκάθεο αναγνωρίζεται ως θρησκεία και μπορεί να λατρεύεται και πάλι στην Ελλάδα. Το Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του στις αρχές του περασμένου μήνα ενέκρινε την ίδρυση θρησκευτικού σωματείου …..