Θρησκευτική ουδετερότητα

0

M. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Οι υφιστάμενες στην Ελλάδα διακρίσεις εις βάρος της θρησκευτικής ελευθερίας αποφεύγονται, μόνο όταν το κράτος τηρεί θρησκευτική ουδετερότητα έναντι των θρησκειών και, φυσικά, και έναντι των τυχόν αρνητικών έναντι της θρησκείας απόψεων. Ούτε πλειοψηφικές αποφάσεις επιτρέπεται να νοθεύουν τη θρησκευτική ουδετερότητα, αφού εδώ πρόκειται για προστασία ατομικών δικαιωμάτων, άρα για προστασία και έναντι πλειοψηφιών. H θρησκευτική ουδετερότητα δεν σημαίνει, φυσικά, ότι δεν μπορεί να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός Πολιτείας και Εκκλησίας και φιλική συνεργασία τους σε διάφορα θέματα· ούτε ότι δεν θα υπάρχει σεβασμός στις παραδόσεις και εν γένει στην ιστορική διάσταση του θέματος, στον βαθμό όμως που αυτή δεν θίγει ανθρώπινα δικαιώματα …..