Τι άλλαξε στην επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 5/7/2007 Τέσσερις φορολογικούς οδηγούς που κατατοπίζουν τους φορολογούμενους σχετικά με την εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα, τις αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους και τις συντάξεις αλλοδαπής εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν αποσταλεί σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, επιμελητήρια, δικηγορικούς συλλόγους, υποθηκοφυλακεία, συλλόγους λογιστών, Ενωση Τραπεζών, συμβολαιογραφικούς συλλόγους και σε επαγγελματικούς φορείς …..