Τι δείχνει η σύμβαση για το επίμαχο ομόλογο

0

19 Απριλίου 2007 Δόθηκε στη δημοσιότητα η σύμβαση με την JP Morgan για την έκδοση του ομολόγου ύψους 280 εκατ. ευρώ. Από την συγκεκριμένη σύμβαση προκύπει η ακρβής εικόνα των όρων της σύμβασης που έχει "ενοχοποιηθεί"για σοβαρή ζημιά εις βάρος του Ταμείου. Η κυβέρνηση επιμένει ότι δανείστηκε με τους καλύτερους όρους, αλλά αντιπολίτευση και ορισμένοι τραπεζίτες σημειώνουν ότι η πραγματική αξία του ομολόγου στις 22.2.07 δεν υπερέβαινε το 87,5% της ονομαστικής αξίας του …..