Τι είδους μεταρρύθμιση;

0

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑ* Φαίνεται ότι, ενώ για την αναγκαιότητα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης οι απόψεις όλων συγκλίνουν και συμφωνούν, οι κατευθύνσεις προς τις οποίες, κατά τις αντιλήψεις εκάστου (κυρίως κυβέρνησης και ΓΣΕΕ), οφείλει να κινηθεί η μεταρρύθμιση παρουσιάζουν ουσιαστικές και σοβαρές αποκλίσεις. *Τα (κυριότερα) τρωτά του ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) είναι γνωστά: – Το ΣΚΑ στερείται μακροχρόνιας αναλογιστικής ισορροπίας (δεν είναι οικονομικά βιώσιμο), αλλά δεν είναι και κοινωνικά αποτελεσματικό (π.χ. το 66% των συντάξεων γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι κάτω των 500 ευρώ το μήνα). – Ακόμη, το ΣΚΑ είναι οργανωτικά και λειτουργικά κατακερματισμένο (με διάσπαρτες και περιστασιακές ρυθμίσεις ανά κοινωνική ομάδα) και κοινωνικά άδικο …..