Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο περί διαφάνειας στην κεφαλαιαγορά

0

Αυστηρές υποχρεώσεις και κυρώσεις για τις εισηγμένες Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 6 Μαρτίου 2007 AYΞΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ για τις εισηγμένες εταιρείες και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων αυτών περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για τις «προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά» που δόθηκε χθες προς διαβούλευση στους φορείς της Κεφαλαιαγοράς …..