Τι προτείνει η Κομισιόν για σύγχρονα πανεπιστήμια

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε χθες μια σειρά προτάσεων στους «25» για τον καλύτερο εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Ε.Ε.: να γίνει μια οικονομία πρωταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και βασισμένη στη γνώση. Οι προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στους «25» μεταξύ άλλων είναι οι εξής: *Να αυξηθεί το ποσοστό των αποφοίτων που φοιτούν ένα τουλάχιστον εξάμηνο στο εξωτερικό ή εργάζονται σε μια επιχείρηση. *Να επιτραπεί στους σπουδαστές να κάνουν χρήση εθνικών δανείων και υποτροφιών, οπουδήποτε και αν αποφασίσουν να σπουδάσουν ή να ασχοληθούν με έρευνα μέσα στην Ε.Ε. *Να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων με τις διαδικασίες για τα επαγγελματικά προσόντα και να αναγνωρίζονται ευκολότερα τα ευρωπαϊκά πτυχία εκτός Ευρώπης …..